espa
Skip to main content

Συνεργάτες

Περιγραφή δραστηριοτήτων και ερευνητικών ενδιαφερόντων συνεργαζόμενων φορέων

diving-status-logo

01

Diving status - Ληξουργιώτης Ιωάννης

H DIVING STATUS ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2011 με σκοπό να προσφέρει υποβρύχιες υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία εντός ή εκτός ορίων λιμένος (onshore, offshore).

Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι:

  • Υποβρύχια επιθεώρηση υφάλων πλοίου
  • Υποβρύχιος καθαρισμός υφάλων και προπέλας πλοίου
  • Υποβρύχια επισκευή πλοίων.
  • Υποβρύχιος καθαρισμός υφάλων και προπέλας πλοίου

Το καύσιμο αποτελεί το νούμερο ένα λειτουργικό κόστος για ένα πλοίο. Όπως αναφέραμε, η θαλάσσια ρύπανση που προσκολλάται στα ύφαλα αυξάνει την οπισθέλκουσα του πλοίου και μειώνει την ταχύτητα. Η εταιρεία προσφέρει άμεσα υπηρεσίες υποβρύχιου καθαρισμού υφάλων πλοίου. Ο αριθμός δυτών-τεχνικών και εξοπλισμού που χρησιμοποιείται εξαρτάται από το μέγεθος και τύπο του πλοίου, τον τύπο και την έκταση της ρύπανσης και τον διαθέσιμο χρόνο για την εκτέλεση των εργασιών. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται αποτελείται από υποβρύχια συστήματα καθαρισμού με περιστροφικές βούρτσες.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η καινοτομία της εταιρείας έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρουμε υπηρεσίες ναυπηγείου υποβρυχίως και σε διάστημα λίγων ωρών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι σαφώς φθηνότερες, η ετοιμότητα για υποστήριξη είναι άμεση, για την εκτέλεσή τους απαιτούνται ώρες και το σημαντικότερο; το πλοίο δεν χρειάζεται να σταματήσει το δρομολόγιό του. Σε αντίθεση, οι ίδιες υπηρεσίες στο ναυπηγείο είναι πολλαπλάσια ακριβές, η διαθεσιμότητα του ναυπηγείου είναι πάντα περιορισμένη, χρειάζονται μέρες για την εκτέλεση των εργασιών και το πλοίο πρέπει να σταματήσει το δρομολόγιό του.

Ιστοσελίδα φορέα
hcmr

02

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη συστηματική και τη βιοποικιλότητα της βενθικής μακροπανίδας και ειδικά στην περιοχή του Σαρωνικός κόλπου, ο οποίος παρακολουθείται εδώ και πάνω από 30 χρόνια, και αποτελεί και την περιοχή μελέτης του έργου. Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιεί το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχουν διεξαχθεί πολυάριθμες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έχουν αναπτυχθεί δεικτών που σχετίζονται με τη ρύπανση / διαταραχή από βιομηχανικά απόβλητα (βυρσοδεψία, κόκκινη λάσπη, χονδροειδή μεταλλικά απόβλητα), πετρελαιοκηλίδες και αλιεία με τράτες).

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχει διεθνή παρουσία στην έρευνα για τα θαλάσσια ξενικά είδη καθώς
συμμετέχει ως μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων του SEBI2010 σχετικά με τις τάσεις των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών, ως σύμβουλος του ΕΟΠ, της UNEP / MAP MEDPOL και του UNEP MAP RAC / SPA για την ανάπτυξη της MAMIAS (μεσογειακή βάση δεδομένων), ως μέλος της συντακτικής ομάδας EASIN (European Alien Species Information Network – EASIN) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre, JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ως εθνικός εμπειρογνώμονας στο ESENIAS, στο ICES / IMO WGBOSV, COST 1209 και COST17122. Επιπλέον, το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχει αναπτύξει το Ελληνικό Δίκτυο για τα Υδρόβια Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη (ΕΛΝΑΙΣ)(http://elnais.hcmr.gr/) και μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων για θαλάσσια ξενικά είδη η οποία ενημερώνεται συνεχώς βάσει συμβάσεων με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).

To ΙΘΑΒΒΥΚ διαθέτει μεταξύ άλλων, ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Γενετικής καθώς και μεγάλη εμπειρία σε μελέτες DNA metabarcoding (εκτίμηση της βιοποικιλότητας από γενετική ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων) συμπεριλαμβανομένων αναλύσεων περιβαλλοντικού DNA (environmental DNA – eDNA) (εκτίμηση της βιοποικιλότητας από γενετική ανάλυση του διάχυτου στο περιβάλλον DNA). Ήταν το πρώτο εργαστήριο στην
Ελλάδα, το 2009, που απέκτησε γενετικό αναλυτή νέας γενιάς, κατάλληλο για τέτοιου είδους μελέτες. Σήμερα, διαθέτει έναν γενετικό αναλυτή νέας γενιάς MiSeq (Illumina) και μεγάλη εμπειρία στην εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων για DNA metabarcoding. Επίσης, διαθέτει μια υπολογιστική συστοιχία υψηλής απόδοσης (high performance computer cluster) για τη βιοπληροφορική ανάλυση γενετικών δεδομένων DNA metabarcoding.

Ιστοσελίδα φορέα
.
.Μετάβαση στο περιεχόμενο